1929deco Interior Innovation

Interior design and decorate Ideas for Every Room in Your Life

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ลูกค้าที่มี แปลนพื่นที่ ที่ต้องการให้ออกแบบตกแต่งภายใน สามารถส่งรายละเอียดต่างๆ มาให้ทาง E-mail ของบริษัท โดยระบุความต้องการเบื้องต้นในการออกแบบเช่น ต้องการให้ออกแบบตรงส่วนใดบ้าง...

วัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน

วัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน

ส่วนใหญ่แล้วที่วัสดุที่ช่างส่วนใหญ่ใช้ทำ เฟอร์นิเจอร์บิวน์อิน นั้น หลักๆ ก็จะมี   ไม้อัด   ไม้พาติเคิ้ล  ไม้ MDF   ไม้โครงต่างๆ  วัศุปิดผิวก็จะมีพวก ลามิเนต  หรือจะทำสีก็ว่ากันไปตามงบประมาณ และการเลือกใช้วัสดุ แต่ล่ะชนิดก็ตามแต่งบประมาณ...

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

แบบตกแต่งภายในเป็นภาพ 3D ภาพเสมือนจริงภายในพื้นที่ที่ทำการออกแบบ แปลนเฟอร์นิเจอร์ แปลนตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนพื้นที่ออกแบบ แปลนพื้นในกรณีต้องการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงวัสดุตกแต่งพื้นใหม่...

logo_products_0000_01.png
logo_products_0001_02.png
logo_products_0002_03.png
logo_products_0005_06.png
logo_products_0003_04.png
logo_products_0006_07.png
logo_products_0004_05.png
logo_products_0008_09.png
Edit Page