เราสร้างสรรค์งานจากแรงบันดาลใจ

เราเสร้างงานจากแรงบันดาลใจ จากแนวความคิดที่ บวกกับความต้องการ จากงานออกแบบสู่ผลงานจริงที่ตรงใจคุณ

symbol04.png

วัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน

วัสดุที่ใช้ทำ เฟอร์นิเจอร์บิวน์อิน อาทิเช่น  ไม้อัด ไม้พาติเคิ้ล  ไม้ MDF ไม้โครงต่างๆ วัสดุปิดผิว เช่น ลามิเนต การเลือกใช้วัสดุ แต่ล่ะชนิดก็ตามแต่งบประมาณและจุดประสงค์การใช้งาน

Plywood

Plywood

หมาย ถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุล โดยการนำไม้บางหลายแผ่น  มาประกอบให้ยึดติดกันด้วยกาว ลักษณะที่สำคัญคือ การจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเสี้ยนขวางตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุด

Particle Board

Particle Board

คือแผ่นไม้ที่ผลิต จากการนำไม้ตามธรรมชาติมาบดย่อย เป็นชิ้นขนาดเล็กๆ และนำมาอัดเข้ารูปเป็นแผ่นด้วยความร้อน กาวพิเศษ และแรงอัด พร้อมการผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อให้สามารถป้องกันความชื้นและปลวกโดยแผ่นที่ผลิตได้ยังเป็นแผ่นเปลือย ที่จะต้องนำไปปิดผิว ภายนอกก่อนนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์

Medium Density Fiberboard

Medium Density Fiberboard

ทำจากฝุ่นไม้ที่บดจนละเอียดผสมกาวแล้วอัดออกมาเป็นแผ่น นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างส่วนที่ต้องการความแข็งแรง เพราะมีความหนาแน่นสูง หรือจะใช้ในส่วนที่รับแรงเช่นหน้าโต๊ะ นิยมปิดผิวด้วยวัสดุปิดผิว ราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งต้องใช้ ฝีมือในการทำสีอย่างมาก

ขั้นตอนการทำงาน

• ลูกค้าที่มีแปลนพื่นที่ ที่ต้องการให้ออกแบบตกแต่งภายใน สามารถส่งรายละเอียดต่างๆ มาให้ทาง E-mail ของบริษัท โดยระบุความต้องการเบื้องต้นในการออกแบบเช่น ต้องการให้ออกแบบตรงส่วนใด ระบุสไตล์การตกแต่งที่ชอบ หรือแนบรูปแบบที่ชอบ

• ลูกค้าที่ไม่มีแปลนพื้นที่ และต้องการให้มัณฑนากร ไปคุยรายละเอียดหน้าพื้นที่และวัดพื้นที่หน้างาน สามารถโทรนัดเวลาล่วงหน้าได้ 

• สรุปราคาในการออกแบบ ตามการคำณวนจากพื้นที่ และเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และสไตร์ ที่ลูกค้าต้องการ

• รับเงินมัดจำค่าออกแบบ ตามสัญญาที่สรุปราคาในการออกแบบ หากได้รับเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯจะเขียนแบบ Layout Plan ในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ส่งไปให้ลูกค้าพิจารณาซึ่งขั้นตอนนี้สามารถปรับแก้ไขได้ตามความต้องการของลูกค้า

• บริษัทจะเริ่มเขียนแบบเป็นภาพ 3D (ภาพสามมิติเสมือนจริง)ให้ลูกค้าพิจารณา ในขั้นตอนนี้หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ตรงส่วนใด สามารถแก้ไขได้ 2-3 ครั้ง (ตามความเหมาะสม) เมื่อสรุปแบบ 3D ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นแบบที่ลูกค้าพอใจแล้วทางบริษัทจะนำมาทำเป็น Shop Drawing (รายละเอียดของงานตกแต่งภายในทั้งหมด) เพื่อนำไปใช้ในการคำณวนราคา หรือ เป็นแบบในการ ทำการตกแต่งภายในต่อไป
symbol05.png
progress-infographic-01.png
symbol02.png

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการ ว่าจ้าง ออกแบบ  เขียนแบบตกแต่งภายใน

1.   แบบตกแต่งภายในเป็นภาพ 3D ภาพเสมือนจริงภายในพื้นที่ที่ทำการออกแบบ
2.   แปลนเฟอร์นิเจอร์ แปลนตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนพื้นที่ออกแบบ
3.   แปลนพื้นในกรณีต้องการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงวัสดุตกแต่งพื้นใหม่
4.   แปลนระบุตำแหน่งจุดไฟ จุดปลั๊ก  จุดทีวี จุดไฟภายใน
5.   แปลนฝ้าเพดานตกแต่งในกรณีที่มีการยกฝ้าหรือทำฝ้าเหลือบซ่อนไฟ
6.   แบบภาพรูปด้าน พร้อมบอกขนาด กว้าง x ยาว x สูง
7.   แบบภาพรูปตัดเฟอร์นิเจอร์ และ แบบขยายรายเอียดภายในเฟอร์นิเจอร์
8.   ประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภายใน (รู้งบประมาณคร่าวๆ ก่อนตัดสินใจจ้างทำงานจริง)
logo_products_0000_01.png
logo_products_0005_06.png
logo_products_0002_03.png
logo_products_0006_07.png
logo_products_0003_04.png
logo_products_0006_07.png
logo_products_0004_05.png
logo_products_0008_09.png